Orchardville (Svenska)

Orchardville, ett registrerat välgörenhets- och socialt företag, har åtagit sig att förändra livet för människor med inlärningssvårigheter och autism. Vi tror att med rätt stöd kan varje individ med inlärningssvårigheter och / eller autism nå sin fulla potential och uppnå sin sysselsättning och livssyn. Vi tillhandahåller tjänster inom områdena Belfast, South Eastern och Western Health & Social Care Trust, varje år stöder vi över 500 personer med inlärningssvårigheter och / eller autism i åldern 16 – 65 år genom en rad individuella tjänster och program.

Sedan 1995 har Orchardville stött ungdomar med inlärningssvårigheter att förbereda sig för övergången från skolan till vuxenlivet. Detta inkluderar individualiserade möjligheter som involverar arbetsplatser med arbetsgivare samt en rad utbildningar med fokus på att utveckla oberoende och anställbarhetskompetens.

Address: Lagan Village Tower 144-152 Ravenhill Road Belfast BT6 8ED