Introduktion - Information till föräldrar

Övergången från skolan till vuxenlivet kan vara en mycket spännande men också en orolig tid för både ungdomar och deras föräldrar. Det kan vara många som är involverade i processen och det kan vara överväldigande för föräldrar och den unga vuxne. Vi hoppas att den här webbplatsen kommer att ge dig en del av den viktiga praktiska information, som du och ditt barn behöver för att känna sig bättre förberedd för att lämna skolan.