Information för föräldrar - Förbereda sig för livet efter skolan

Det är viktigt att uppmuntra den livskompetens som din son/dotter kommer att behöva efter att de lämnar skolan. Att lära sig och öva färdigheter hemma är ett naturligt sätt för din son/dotter att lära sig om vuxenliv och ansvar. Att ständigt öva och förstärka färdigheter betyder att ditt barn är mer benägen att komma ihåg vad de ska göra eller vad som förväntas i nya situationer. Andra personer kan stödja för att uppmuntra utvecklingen av nya färdigheter kan vara till exempel lärare, som kan arbeta med ditt barn som en del av en verksamhet utanför skolan.

Det är viktigt att börja förbereda sig för att lämna skolan så tidigt som möjligt, men i de flesta situationer bör detta vara 18 månader innan de lämnar skolan för att ge god tid att lära sig nya färdigheter och utvecklas till att bli självständig. Livsfärdigheter som att resa i kollektivtrafik, gå till de lokala butikerna, ha ett bankkonto och budgetera sina pengar kommer att ge ditt barn mer självförtroende och självständighet när de förbereder sig för att lämna skolan.

Nuvarande färdigheter och självständighet

Tänk på vilka livsförmågor ditt barn redan har utvecklat och vad de realistiskt kan uppnå utifrån deras förmåga. Om du inte är säker på några av områdena så fråga skolan eller någon annan i ditt barns nätverk. Nedan följer en checklista som du kan hitta användbar utifrån de viktigaste livskompetenserna som vanligtvis behövs om du går över till universitet, utbildning eller anställning. Tänk på vilka färdigheter de redan har uppnått, vad de realistiskt kan utveckla och vad som kan hålla dem tillbaka, t.ex. förtroende, kommunikationsförmåga, mognadsnivå etc.

 

Lista på färdigheter

 

Färdighet

Betyg

Kommentarer/ideeér/planering

Ansvarig för personlig hygien (tvätta sig, borsta tänder etc)

 

 

Korsa en väg på ett säkert sätt utan stöd

 

 

 

Handla i affärer med sitt bankkort

 

 

 

 

Skicka meddelanden på telefon

 

 

 

Kommunicera behov

 

 

 

Ha koll på värdesaker, tex telefon, väska, plånbok

 

 

Vara själv hemma

 

 

 

 

Planera sin dag själv

 

 

 

Ställa in larm och gå upp på morgonen

 

 

 

Laga egen frukost och lunch

 

 

 

Resa själv i kollektivtrafik

 

 

 

Ta ut pengar från bankomat

 

 

Förstå värdet på pengar

 

 

Använda sociala medier på ett ansvarsfullt sätt

 

 

Att äta nyttig mat dagligen

 

 

Vardagliga hushållsuppgifter, städa, tvätta, diska etc.

 

 

 

 

Betyg 1 – 5

  • 1 = Inget realistiskt mål
  • 2= Kan börja arbeta mot detta
  • 3= Arbetar redan mot detta mål
  • 4= Kan göra det mestadels av tiden
  • 5= Kan göra detta hela tiden

 

Gör en handlingsplan

Ibland kan en handlingsplan hjälpa till att dela upp ambitiösa mål i möjliga, mindre steg. Det kan vara användbart att ta hänsyn till fyra eller fem färdigheter från checklistan som du tror att ditt barn kan uppnå under en tidsperiod. Hur kan du stödja dem för att uppnå denna färdighet? Nedan följer en handlingsplan och några praktiska idéer som du kan fundera över att stödja ditt barn i, för att utveckla sina livsförmågor.

 

 

Handlingsplan

Hur?

Tidsram

När har man nått målet

Hantera sina pengar

 

 

Skaffa ett bankkonto

 

Visa hur man använder en bankomat

 

Kom överens om en månadsbudget och vad som är okej/inte okej att handla.

 

Handla med ditt barn

 

 

6 månader

Att själv kunna använda bankomat

 

Behöver ej överskrida sin månadsbudget och fråga om mer pengar

 

Betalar för sina egna saker

 

Tar hand om sina pengar

 

 

 

Praktiska idéer för att utveckla färdigheterResor och transportGå med ditt barn i det lokala området, peka på var det är bra att korsa vägen, vad vägskyltar betyder, kontrollampor på bilar etc. Uppmuntra användningen av trafikljus eller övergångsställen när det är möjligt.Var alltid ett bra exempel när du korsar vägen.Låt dem gradvis ta ledningen när de går i området eller korsar vägarUndersök transportalternativen i ditt område, om du tycker att kollektivtrafiken inte är realistisk, t.ex. samhällstransportOm du har aktivitetsersättning/sjukersättning kan du ansöka om ett SL-kort som tillåter resor till reducerat pris.

 

PengarSe till att ditt barn alltid har en liten mängd kontanter med sig och har de säkert i sin väska eller plånbok eller på bankkontot.  Skaffa ett bankkonto till dem. Visa dem hur man använder en bankomat för att ta ut kontanter och kontrollera saldot. Om de får en månadsdeklaration, diskutera det med dem. Handla tillsammans och diskutera hur mycket saker kostar. Ge dem en inköpslista med saker du behöver och be dem att handla det – detta uppmuntrar också till ansvar.

 

Telefoner / sociala medierSå fort ditt barn får en telefon, lär de att använda den. Att ringa/skicka meddelanden med telefonen samt andra praktiska saker man kan göra med sin telefon.Lägg in alla nödvändiga kontakter i deras telefoner så de säkert kan ringa om något skulle hända.Prata om sociala medier på ett säkert sätt.  Säkerhet i hemmet När ditt barn lämnar skolan är det troligt att deras vanliga rutin kommer att förändras. Oavsett vad de övergår till det är det troligt att transport inte kommer att tillhandahållas om om man inte har rätt till färdtjänst. Även om inte alla ungdomar med inlärningssvårigheter eller autism kan stanna hemma utan tillsyn, finns det många som gör det framgångsrikt och lär sig hur de gör under en tidsperiod. Om detta är ett realistiskt alternativ för ditt barn här är några idéer för att uppmuntra utvecklingen av självständighet:• Ge dem en nyckel till huset och diskutera hur viktigt det är att alltid låsa dörren (när du lämnar och återvänder hem) • Lär dem att göra enkla mellanmål, t.ex. en smörgås, värma upp soppa i mikrovågsugn, toast etc. • Lämna en checklista över sysslor att göra runt i huset, t.ex. ta ut återvinningen, tvätta, diska, skala potatis till middagen, tömma tvättmaskinen osv. Det betyder att de vet hur de ska spendera sin tid när de är ensamma i hemmet.

Ångest

Att förbereda sig för att lämna skolan kan vara en mycket orolig tid för unga vuxna såväl som föräldrarna och att hantera denna ångest kan vara mycket svårt. Det finns tjänster inom utbildning och hälsa som kan ge stöd om den ångestnivå som din unga vuxna upplever är mer angelägen. Till exempel om de vägrar att gå till skolan, skada sig själv, har utvecklat problem med psykisk hälsa eller om det finns en ökning av utmanande beteende, eller om nya beteenden har observerats.
Man kan få råd från läkare/lärare/handläggare som kanske kan hänvisa ditt barn till skolkurator, andra kuratorer och/eller psykologer.Skulle ditt barn uppleva ångest kan man alltid kontakta vårdcentralen, BUP och elevhälsan. Man kan även alltid ringa 1177 för råd.

Vad kan föräldrar göra för att minska ångest?

Hemma är det viktigt att prata om att lämna skolan och att involvera din unga vuxna i beslutsfattandet om alternativ på den nivå de kan förstå.
Involvera ditt barn i alla besök du planerar, prata om vad du såg där och involvera dem i beslutet.
Denna webbplats har ett avsnitt för ungdomar med viktig information de behöver veta om att lämna skolan. Ta tid regelbundet för att titta på webbplatsen tillsammans och prata igenom vart och ett av områdena.