FAQ

Det kan vara bra att förbereda ditt barn för vuxenlivet sista året på gymnasiet. Det finns ett flertal alternativ under “Alternativ” på hemsidan. Vare sig ditt barn vill fortsätta studera, arbeta eller gå på daglig verksamhet finns information på hemsidan. Under sista året på gymnasiet pratar man även om livet efter skolan tillsammans med sina lärare, vilka alternativ som finns för att känna sig bättre förberedd. Skolan samarbetar oftast med LSS-handläggare samt arbetsförmedlingen för att kunna ge det stöd ditt barn behöver.

Under gymnasieperioden får ditt barn stöttning från lärarna på skolan. Även LSS-handläggare kan stötta vid frågor gällande skola, arbete, daglig verksamhet etc. Väljer man en vidareutbildning på högskola finns det individuell stöttning genom hela studieåren. Vill man arbeta eller ha praktik efter skolan finns det Arbetsförmedlingen, dagliga verksamheter eller arbetsinriktade dagliga verksamheter som stöttar.

Detta är väldigt individuellt och beroende på vad ditt barn har för behov samt vad hen vill göra efter skolan. Vill man exempelvis vidareutbilda sig brukar det ske ca 3-5 dagar i veckan beroende på vad man ska studera och hur upplägget ser ut på skolan. Vill man arbeta eller gå på daglig verksamhet varierar det även här beroende på ditt barns stödbehov.

Många olika samhällsaktörer har gärna kontakt med föräldrar till barn med särskilda behov. Det är viktigt att tänka på att när ditt barn fyllt 18 har hen rätt att bestämma själv och kan få avgöra om kontakten ska ske via dem eller om det är okej för föräldrar att kontakta aktörerna direkt. Tycker du det ska stå något mer här eller ska vi bara hoppa över den här frågan?

Detta är väldigt individuellt och beror på vad ditt barn har för stödbehov. Detta kan ansökas via LSS-handläggaren och därefter görs en utredning ifall man kan bli beviljad resor eller ej.

Insatser inom ramen för LSS som beviljas av kommunen är kostnadsfria för den enskilde.

För mer information, besök gärna:

https://www.funktionshindersguiden.se/