Information för föräldrar - Alternativ i Sverige

Det finns olika alternativ för ditt barn när han/hon slutar skolan. Under rubrikerna “Skolor” och “Arbete” står dessa alternativ mer utförligt. I Sverige har alla möjlighet att söka olika former av utbildningar/kurser eller arbete. Det finns stöttning att få vare sig man vill studera eller arbeta. Mer information samt hjälp kan man få av sin handläggare i den kommun man är bosatt i.

Skolor:

Folkhögskola

Det finns flera typer av kurser inom folkhögskolan. De två största kurstyperna är allmän kurs och särskild kurs. Allmän kurs är till för personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och ger grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. På allmän kurs får deltagarna inte betyg, utan ett studieomdöme som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp. Särskild kurs på folkhögskola är en typ av kurs där större delen av studietiden ägnas åt det speciella ämnesområde som deltagaren har valt. Ibland används begreppet profilkurs. Källa: sverigesfolkhogskolor.se

 

Yh-utbildning/Yrkesutbildning

Yh-utbildningar skapas när det finns behov av särskilda yrken på arbetsmarknaden. De är oftast något kortare än högskoleutbildningar och innehåller mycket praktik. Det kostar inget att läsa på en Yh-utbildning och du kan ansöka om studiemedel från CSN.

Lärvux

Man kan studera på lärvux om man behöver förbättra eller komplettera sin gymnasieutbildning. Lärvux vänder sig till personer över 20 år och som har inlärningssvårigheter. Man kan antingen läsa olika kärnämnen eller en lärlingsutbildning på gymnasienivå. Det kostar inget att läsa på Lärvux.

 

Lärlingsplatser

Lärlingsplatser gör det möjligt för ungdomar att lära sig alla praktiska färdigheter som de behöver för att få ett jobb såväl som de tekniska kvalifikationerna. De är ett bra sätt att lära sig jobbet genom direkt erfarenhet, men man måste ha en arbetsgivare som är villig att utbilda personen i jobbet. Lärlingsprogram är vanligtvis 2-4 år och innebär att man tillbringar större delen av sin tid med arbetsgivaren, men kräver också att man går i klasser som leder till kvalifikationer som erkänns inom branschen. Några av de yrken som erbjuder lärlingsutbildningar inkluderar teknik, konstruktion, snickeri, VVS, frisör och elektronik

ARBETE:

När ditt barn väl har bestämt sig för vilken typ av jobb hen är intresserad av, finns det några alternativ som kan hjälpa hen att få betalt arbete och ge stöd på vägen. Dessa är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Samhall
 • Egenföretagare
 • Daglig verksamhet med arbetsinriktning, som på sikt kan stötta dig mot anställning

 

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan ge stöd genom SIUS konsulenter som kan ge extra stöd till personer med funktionsnedsättning att hitta ett arbete.

Arbetsförmedlingen kan också erbjuda arbetsgivarbidrag för att anställa personer som har funktionsnedsättning. När det inte kostar lika mycket att anställa kan det göra det lättare för arbetsgivaren att ha råd att anställa.

 

Samhall

Samhall ägs av staten och kan erbjuda anställningar för personer med funktionsnedsättning. De arbetar framförallt med städ, tvätt, kontorsservice, logistik och tillverkning.

 

Daglig verksamhet med arbetsinriktning

Om ditt barn väljer en daglig verksamhet med arbetsinriktning kan hen få prova på olika praktikplatser och arbetsuppgifter. Det kan hjälpa ditt barn att få erfarenhet och lära sig olika saker. När ditt barn har hittat en arbetsplats som passar kan man få stöd att arbeta mot en anställning. Hen får hjälp att öva på det som arbetsgivaren förväntar sig att man ska klara för att kunna vara anställd.

 

Egenföretagare

Det är när man startar sitt eget företag för att tjäna pengar. Det kan bero på att man har en viss kunskap eller intresse som man vill använda i eget företag. Det kan till exempel vara smyckestillverkning, städning, tillverkning av hantverk, grafisk design, hundpromenader osv. Om ditt barn väljer att bli egenföretagare, kan man få råd från Skatteverket och det finns bidrag att söka från arbetsförmedlingen.

Volontärmöjligheter

Volontärarbete är aktivitet som ditt barn gör utan att få betalt. Detta kan vara ett bra sätt att få göra något hen tycker om samtidigt som man hjälper andra. Det kan också vara ett bra sätt att umgås med andra och få vänner. Det finns olika alternativ till volontärsarbete:

 • Djurskydd
 • Bibliotek
 • Äldreboende eller vårdhem
 • Nationella parker
 • Träfflokaler för hemlösa eller soppkök
 • Kyrkor
 • Välgörenhetsorganisationer

       och välgörenhetsbutiker

Volontärarbete kan vara ett sätt att få kunskap och lära sig viktiga färdigheter som kan förbereda en för arbete eller andra utbildningsalternativ. Även om man inte får betalt för volontärarbete, är det en bra erfarenhet och i vissa fall kan det senare leda till en anställning