Om STARS

STARS (School Transition to Adult Responsibilities and Services) är ett Erasmus+ -finansierat projekt som inleddes i oktober 2018 och kommer att avslutas i september 2020. Projektet involverar fem partners från fyra länder, som alla har lång erfarenhet av att ge stöd till ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsvariation och/eller autism, i olika aspekter av deras liv. Partners i projektet:

 

Orchardville: Storbritannien – Nordirland (Ledande Partner)
AsIam – Irland
AURA – Spanien
MISA – Sverige
NIUSE – Storbritannien – Nordirland

 

Syftet med projektet är att utveckla en rad resurser för ungdomar med intellektuellt funktionshinder och/eller autism, som förbereder sig för övergången från skola till vuxenliv. Resurserna finns på denna webbplats, och innehåller information om fem ämnen, nämligen Alternativ, Praktiska steg, Vara hälsosam, Mitt nätverk och Självständighet. Dessa delas vidare in i sexton delämnen, som beslutades utifrån forskning och tester som genomfördes med ungdomar och deras föräldrar / vårdnadshavare. För att följa informationen finns det en serie arbetsbroschyrer som relateras till varje avsnitt. Du kan endast nå dem via en inloggning som du kan begära från relevant partner i ditt område.

 

Förutom information för ungdomar finns det ett särskilt avsnitt för föräldrar/ vårdnadshavare eller andra familjemedlemmar som beskriver processen, alternativen och praktiska idéer om hur man förbereder sin unga vuxna för att lämna skolan. Vi hoppas att ungdomar, föräldrar /vårdnadshavare och leverantörer som stöder ungdomar kommer att använda webbplatsen för att diskutera förberedelserna för att lämna skolan och kommer att hitta resurserna informativa och praktiska. Om du vill kontakta någon av partnerna i projektet kan du antingen klicka på deras logotyp som visas på första sidan eller gå till avsnittet ”Partners”.

 

Tack för att du besöker webbplatsen