AURA (Svenska)

Aura Foundation är en ideell organisation som grundades i oktober 1989. Aura var banbrytande i programmet Supported Employment i Spanien genom att implementera och utveckla metodiken och syftar till att förbättra livskvaliteten för människor med intellektuell funktionshinder genom att hjälpa till att integrera dem i samhället och hitta en anställning med hjälp av modellen ”Supported Employment”.
Med hjälp av denna metod öppnar AURA för många människor möjligheten att arbeta på den öppna marknadsmiljön med individuellt stöd. Idag finns det 290 deltagare med intellektuell funktionsnedsättning som arbetar som anställda på prestigefyllda väl etablerade företag.
AURA är fortfarande en pionjär i landet och i Europa när det gäller att tillämpa metoden ”Supported employment” som representerade ett kvalitativt steg framåt mot erkännandet av rättigheterna och förbättring av livskvaliteten för personer med intellektuella funktionshinder. Att sprida metodiken för ”Supported employment” är ett av de viktigaste målen för Aura Foundation. Av denna anledning har AURA varit medlem och grundare av spanska föreningen AESE, den europeiska föreningen EUSE och den katalanska föreningen.
För mer information besök www.aurafundacio.org eller kontakta info@aurafundacio.org

Address: Aura Foundation Ronda General Mitre 174 08006 Barcelona