MISA (Svenska)

Misa erbjuder arbetsinriktad dagligverksamhet. Vår grundidé är att alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Verksamheten bygger på att personens egna idéer, intressen och resurser tas tillvara. Misa grundades 1994 och har idag 15 enheter i Sverige som är specializerade på olika funktionsnedsättningar. Namnet Misa står för Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsinriktning och Arbetsinriktning. Verksamheten utgår ifrån den evidensbaserade metoden Supported employment.

För mer information besök vår hemsida www.misa.se eller ta kontakt via info@misa.se

Address: Korta gatan 7,, 171 54 Solna