Vad innebär en rättighet?


Som vuxen i Sverige har du flera rättigheter som garanterar att du blir behandlad på ett rättvist sätt. Ingen får behandla dig annorlunda eller illa på grund av din funktionsnedsättning. Du ska ha samma möjligheter som alla andra och du får själv välja hur du vill leva ditt liv.

Att leva självständigt

Du har rätt att leva självständigt och att delta i samhällslivet. Du får själv välja om du till exempel vill bo med eller nära din familj. Du har också rätt till stöd för att kunna leva på det sätt du vill. 

 

Att vara fri och trygg

Du har rätt till frihet och personlig säkerhet. Enligt internationella överenskommelser ska personer med funktionsnedsättning skyddas från våld och från att bli tvingad att göra något. Det gäller både hemma och ute i samhället. Du har också rätt till samma hälso- och sjukvård som andra.

 

Anställning

Du har rätt till arbete och anställning. Du kan inte vägras ett jobb bara på grund av din funktionsnedsättning och kan inte få lägre lön än andra för samma jobb. Det ska finnas lagar och stöd som hjälper personer med funktionsnedsättning att förbereda sig för att jobba, få en anställning och stanna i arbete. Personer med funktionsnedsättning har också samma rätt som andra att vara egenföretagare.

 

Utbildning

Du har rätt till att få utbildning. Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan och få det stöd som behövs för att kunna lära sig samma ämnen och göra samma saker som sina kamrater och vänner. Du har också rätt att vidareutbilda dig som vuxen.