Information för föräldrar - Övrig information

Ekonomiskt bistånd

Om du inte har en anställning eller kan få pengar från Försäkringskassan kan du söka ekonomiskt bistånd från den kommun där du bor. Ring till kommunen och be att få prata med en biståndshandläggare.

Om du har sökt ersättning från Försäkringskassan kan det ta flera månader innan du får svar. Du kan söka ekonomiskt bistånd under tiden som du väntar svar från Försäkringskassan.

Ersättning från Försäkringskassan

Från försäkringskassan kan du ansöka om olika typer av ersättningar.

Aktivitetsersättning:

Om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta kan du söka aktivitetsersättning. För att ansöka behöver du fylla i en blankett som du hittar på försäkringskassans hemsida. Du behöver också boka en tid hos din läkare för att ett läkarutlåtande där det står varför du inte kan arbeta. Läkarutlåtandet ska skickas till Försäkringskassan.

 https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/aktivitetsersattning-och-sjukersattning/aktivitetsersattning

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Detta är pengar du kan få om du behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning. Du ansöker med en blankett från Försäkringskassans hemsida.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/aktivitetsersattning-och-sjukersattning/aktivitetsersattning_forlangd_skolgang

Sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden. Du ansöker med en blankett från Försäkringskassans hemsida.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/sjuk_minst_1_ar/sjukersattning

Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende. Du ansöker med en blankett från Försäkringskassans hemsida.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/sjuk_minst_1_ar/bostadstillagg_lank

Stöd

För att ansöka om något av dessa ska du ringa till kommunen och be att få en LSS-handläggare.

Daglig verksamhet

Du kan börja på en daglig verksamhet när du har gått klart skolan. Här får du göra något som du tycker är roligt och meningsfullt på dagarna. Det finns olika typer av dagliga verksamheter och du kan välja det som passar dig bäst. Till exempel praktik på en arbetsplats, trädgårdsskötsel, hantverk, musik, snickra.

Boendestöd

En boendestödjare kan hjälpa dig att klara av sysslor i hemmet som till exempel att tvätta, diska och laga mat. Personen kan också stötta dig att komma igång med fritidsaktiviteter eller ge dig vägledning i kontakt med myndigheter.

Ledsagarservice

En ledsagare kan hjälpa dig att komma ut utanför hemmet. Personen kan till exempel hjälpa dig att åka till dina vänner, göra en fritidsaktivitet, gå på bio.

Personlig assistans

Om du har svårt att klara av praktiska saker som till exempel att äta, klä på dig, duscha kan du få hjälp av en personlig assistent. Du har själv rätt att välja vem som ska vara din personliga assistent.

Rådgivning och hjälpmedel

Om du behöver råd och stöd kan du få träffa en kurator hos Habiliteringen. De kan också hjälpa dig om du behöver någon form av hjälpmedel.  Du kan även läsa mer om olika typer av funktionsavariationer:

Habiliteringen.se

Habilitering.se/funktionsnedsattning

1177.se

Autism.se

Forsakringskassan.se