Alternativ - Andra möjligheter

Det kan hända att du behöver leta efter andra lösningar än vidareutbildning eller arbete. Det kan bero på att:

 • du tycker att skola eller arbete inte är det bästa alternativet
 • det för tillfället inte finns tillräckligt med hjälp eller rätt typ av hjälp för att du ska kunna studera eller jobba på ett bra sätt.

Om du inte ska läsa eller arbeta kan du överväga några andra alternativ.

På en daglig verksamhet får du göra något som du tycket är roligt och meningsfullt. Det finns olika typer av daglig verksamhet, och du kan välja det som passar dig bäst, till exempel arbetsuppgifter inom trädgårdsskötsel, hantverk eller musik. Du får stöd i att utvecklas och bli mer självständig. Du ansöker om daglig verksamhet genom din LSS-handläggare.

Volontärarbete är ett arbete som du gör frivilligt utan att få betalt. Det kan vara ett bra sätt få göra något du tycker om samtidigt som du hjälper andra. Det kan också vara ett bra sätt att umgås med andra och få vänner. Även om det inte är en anställning är det fortfarande viktigt att:

 • följa instruktioner
 • komma i tid
 • komma överens med andra

Det finns olika sätt att bli volontär. Här följer ett urval av ställen du kan kontakta för att fråga om volontärarbete:

 • Djurhem
 • Bibliotek
 • Åldershem eller vårdhem
 • Nationalparker
 • Soppkök/kaféer för hemlösa
 • Kyrkor
 • Välgörenhetsorganisationer
 • Välgörenhetsbutiker

Som volontär kan du lära dig viktiga färdigheter som förbereder dig för andra arbetsalternativ. Även om du inte får betalt är det en bra erfarenhet, och i vissa fall kan det leda till en anställning.